سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تبریز افزوده می‌شود ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تبریز افزوده می‌شود

۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تبریز افزوده می‌شود