شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز

پرند، نمونه‌ای موفق برای مسکن‌سازی در بافت‌های ناکارآمد تبریز

بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی ۲۱ تیر ۱۳۹۹

بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی

بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

برنامه ضد عفونی شهر تبریز هدفمند و با برنامه اجرا می شود ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

برنامه ضد عفونی شهر تبریز هدفمند و با برنامه اجرا می شود

برنامه ضد عفونی شهر تبریز هدفمند و با برنامه اجرا می شود