سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
شهرداری تبریز با فضاسازی گسترده به استقبال روز جهانی قدس می‌رود ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

شهرداری تبریز با فضاسازی گسترده به استقبال روز جهانی قدس می‌رود

شهرداری تبریز با فضاسازی گسترده به استقبال روز جهانی قدس می‌رود