جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح

تلاش ۲۴ساعته برای خودکفایی در تولید مصالح