پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
لزوم تملک خانه باقرخان در تبریز/ مجموعه حسن پادشاه جان دوباره می‌گیرد ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

لزوم تملک خانه باقرخان در تبریز/ مجموعه حسن پادشاه جان دوباره می‌گیرد

لزوم تملک خانه باقرخان در تبریز/ مجموعه حسن پادشاه جان دوباره می‌گیرد