جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است

مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است