سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است

مجموعه شهرداری تبریز حامی حرکت‌های نوع‌دوستانه در شهر است

مجموعه شهرداری تبریز پای کار است/ ضدعفونی روزانه معابر شهری ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

مجموعه شهرداری تبریز پای کار است/ ضدعفونی روزانه معابر شهری

مجموعه شهرداری تبریز پای کار است/ ضدعفونی روزانه معابر شهری