پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
تسویه بدهی های گذشته شهرداری، زمینه اجرای پروژه های عمرانی را در سال جاری فراهم کرده است ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تسویه بدهی های گذشته شهرداری، زمینه اجرای پروژه های عمرانی را در سال جاری فراهم کرده است

تسویه بدهی های گذشته شهرداری، زمینه اجرای پروژه های عمرانی را در سال جاری فراهم کرده است

پروژه های عمرانی متعددی در سال جاری عملیاتی می شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پروژه های عمرانی متعددی در سال جاری عملیاتی می شود

پروژه های عمرانی متعددی در سال جاری عملیاتی می شود