دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند

مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند