چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
افزایش قابل توجه آمار جلوگیری از تخلفات شهری در مناطق مختلف تبریز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

افزایش قابل توجه آمار جلوگیری از تخلفات شهری در مناطق مختلف تبریز

افزایش قابل توجه آمار جلوگیری از تخلفات شهری در مناطق مختلف تبریز