پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری ۱۴ آبان ۱۳۹۹

توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری

توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری