جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
زاکربرگ، اروپا را به مقررات گذاری برای اینترنت فراخواند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

زاکربرگ، اروپا را به مقررات گذاری برای اینترنت فراخواند

زاکربرگ، اروپا را به مقررات گذاری برای اینترنت فراخواند