جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
تعطیلی بازار خودرو تبریز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

تعطیلی بازار خودرو تبریز

تعطیلی بازار خودرو تبریز

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری