شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند

مراکز نگهداری و شیلترهای شبانه تبریز به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند