دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی در منطقه ۹ برگزار شد. با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل […]

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی در منطقه ۹ برگزار شد. با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل […]

ایمنی و سلامت کارگاه پروژه پل همسان کابلی بررسی شد ۰۷ مهر ۱۳۹۹

ایمنی و سلامت کارگاه پروژه پل همسان کابلی بررسی شد

ایمنی و سلامت کارگاه پروژه پل همسان کابلی بررسی شد

افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران

افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران