شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود