جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی

پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدا در مرحله اجرای نمای سنگی