جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه