چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه

یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود

یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) مرمت و ساماندهی می‌شود

آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی

آوار برداری و ساماندهی قسمت‌های داخلی بنای خانه تاریخی کلکته‌چی