جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری همکاری می‌کنند