جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
استقرار مسافران نوروزی در پارک‌های تبریز ممنوع است ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

استقرار مسافران نوروزی در پارک‌های تبریز ممنوع است

استقرار مسافران نوروزی در پارک‌های تبریز ممنوع است

بسترهای پذیرش مسافران نوروزی در تبریز فراهم نمی‌شود ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

بسترهای پذیرش مسافران نوروزی در تبریز فراهم نمی‌شود

بسترهای پذیرش مسافران نوروزی در تبریز فراهم نمی‌شود