جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه

صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است ۱۴ آبان ۱۳۹۹

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است

اجرای چهار طرح مسیرگشایی در منطقه ۴ تبریز/ مسیرگشایی همچنان در اولویت است ۲۸ مهر ۱۳۹۹

اجرای چهار طرح مسیرگشایی در منطقه ۴ تبریز/ مسیرگشایی همچنان در اولویت است

اجرای چهار طرح مسیرگشایی در منطقه ۴ تبریز/ مسیرگشایی همچنان در اولویت است

هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین ۰۶ مهر ۱۳۹۹

هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین

هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر ۰۷ تیر ۱۳۹۹

تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر

تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر

مسیرگشایی های خوبی در مناطق محروم انجام می شود ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

مسیرگشایی های خوبی در مناطق محروم انجام می شود

مسیرگشایی های خوبی در مناطق محروم انجام می شود