جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند

بررسی وضعیت اتصال و دسترسی شهرک شهید مدنی به اتوبان تبریز- سهند