دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
سامانه یکپارچه آماری راه اندازی می‌شود/ضرورت بازنگری در شیوه‌های جمع آوری اطلاعات ۲۸ مهر ۱۳۹۹

سامانه یکپارچه آماری راه اندازی می‌شود/ضرورت بازنگری در شیوه‌های جمع آوری اطلاعات

سامانه یکپارچه آماری راه اندازی می‌شود/ضرورت بازنگری در شیوه‌های جمع آوری اطلاعات

برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت

برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸

بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری