جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
شهرداری با توجه به وضعیت نامساعد آب‌وهوا ناگزیر از استفاده از آسفالت سرد است ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

شهرداری با توجه به وضعیت نامساعد آب‌وهوا ناگزیر از استفاده از آسفالت سرد است

شهرداری با توجه به وضعیت نامساعد آب‌وهوا ناگزیر از استفاده از آسفالت سرد است