دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر

آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر