شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی

آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی