شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد