دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و خاکبرداری بلوار شهید شفیع زاده ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و خاکبرداری بلوار شهید شفیع زاده

تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و خاکبرداری بلوار شهید شفیع زاده