پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
عملیات اجرایی دوربرگردان پاسداران به کوی نصر با ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عملیات اجرایی دوربرگردان پاسداران به کوی نصر با ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شد

عملیات اجرایی دوربرگردان پاسداران به کوی نصر با ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شد