شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز

کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز