پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز

کاشت بیش از ۴۵۰۰ اصله درخت و درختچه توسط شهرداری منطقه۴ تبریز