جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز ۰۶ مهر ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز

احداث کارخانه جدید تولید آسفالت/ بی‌نیازی از خرید مصالح آسفالت تا ۴۰سال آینده ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

احداث کارخانه جدید تولید آسفالت/ بی‌نیازی از خرید مصالح آسفالت تا ۴۰سال آینده

احداث کارخانه جدید تولید آسفالت/ بی‌نیازی از خرید مصالح آسفالت تا ۴۰سال آینده

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹

آسفالت ریزی معابر را تا ۴۰۰ هزار تن افزایش می دهیم/ سال ۹۹ و شیب تند نهضت آسفالت شهرداری تبریز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی معابر را تا ۴۰۰ هزار تن افزایش می دهیم/ سال ۹۹ و شیب تند نهضت آسفالت شهرداری تبریز

آسفالت ریزی معابر را تا ۴۰۰ هزار تن افزایش می دهیم/ سال ۹۹ و شیب تند نهضت آسفالت شهرداری تبریز

آسفالت ریزی ۶۵۰۰ تنی در یک هفته/ کدام معابر و خیابان‌های تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۶۵۰۰ تنی در یک هفته/ کدام معابر و خیابان‌های تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟

آسفالت ریزی ۶۵۰۰ تنی در یک هفته/ کدام معابر و خیابان‌های تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟

آسفالت‌ریزی ۱۰هزار تنی تنها در یک هفته/ کدام معابر تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت‌ریزی ۱۰هزار تنی تنها در یک هفته/ کدام معابر تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟

آسفالت‌ریزی ۱۰هزار تنی تنها در یک هفته/ کدام معابر تبریز در هفته اخیر آسفالت شد؟