جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
توزیع ۱۴۲۹ تن آسفالت در سطح منطقه ۱۰ تبریز ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

توزیع ۱۴۲۹ تن آسفالت در سطح منطقه ۱۰ تبریز

توزیع ۱۴۲۹ تن آسفالت در سطح منطقه ۱۰ تبریز