سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
کاربری خانه هنر عوض نمی شود/ حمایت قاطع شهرداری از هنرمندان ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

کاربری خانه هنر عوض نمی شود/ حمایت قاطع شهرداری از هنرمندان

کاربری خانه هنر عوض نمی شود/ حمایت قاطع شهرداری از هنرمندان