پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
«چینی» به فهرست زبان‌های خارجی قابل آموزش در مدارس اضافه شد ۱۸ تیر ۱۴۰۲

«چینی» به فهرست زبان‌های خارجی قابل آموزش در مدارس اضافه شد

بر اساس جدیدترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با امضای رییس جمهور ابلاغ شده است، زبان‌های «چینی» و «عربی» به فهرست زبان‌های خارجی قابل تدریس در مدارس کشور افزوده شد.

هیچ پارکی میزبان آیین سیزده به در نیست ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

هیچ پارکی میزبان آیین سیزده به در نیست

هیچ پارکی میزبان آیین سیزده به در نیست