سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر