پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
جزئیات اصلاحات قانون کار؛ حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

جزئیات اصلاحات قانون کار؛ حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد

درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کارحداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. به گزارش تسنیم ،بعد از ایام هفته کارگری بود که علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار […]