جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر

آمادگی شهرداری منطقه ۶ برای مقابله با آبگرفتگی معابر

زیرساخت‌های تبریز برای فصل بارش آماده است ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

زیرساخت‌های تبریز برای فصل بارش آماده است

زیرساخت‌های تبریز برای فصل بارش آماده است