پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
بیانیه شورای اسلامی شهر تبریز در ارتباط با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه شورای اسلامی شهر تبریز در ارتباط با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

بیانیه شورای اسلامی شهر تبریز در ارتباط با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا