سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت ۲۸ مهر ۱۳۹۹

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت

کاشت ۹ هزار اصله درخت و درختچه در پارک مدافعان سلامت

استفاده از ۲۰۰هزار سنگ برای تابلو مدافعان سلامت/ تکمیل تابلو تا دوماه آینده ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

استفاده از ۲۰۰هزار سنگ برای تابلو مدافعان سلامت/ تکمیل تابلو تا دوماه آینده

استفاده از ۲۰۰هزار سنگ برای تابلو مدافعان سلامت/ تکمیل تابلو تا دوماه آینده