شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی

اطفاء سریع آتش سوزی پاساژ شیخ‌صفی