شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم

اجرای عملیات پی‌کنی در کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان شهید ناصر مقدم