شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
قدردانی از اقدامات شهرداری منطقه ۵ تبریز در زمینه پدافند غیرعامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

قدردانی از اقدامات شهرداری منطقه ۵ تبریز در زمینه پدافند غیرعامل

قدردانی از اقدامات شهرداری منطقه ۵ تبریز در زمینه پدافند غیرعامل