جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
صدور ۳۲ پروانه ساختمانی طی سه ماه نخست سال ۹۹ ۰۳ تیر ۱۳۹۹

صدور ۳۲ پروانه ساختمانی طی سه ماه نخست سال ۹۹

صدور ۳۲ پروانه ساختمانی طی سه ماه نخست سال ۹۹