جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی

آغاز صدور مجوز ترافیکی برای پروژه های عمرانی

اجرای پروژه های زیرساختی برای حل معضلات ترافیکی در سال جاری کلید خورد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اجرای پروژه های زیرساختی برای حل معضلات ترافیکی در سال جاری کلید خورد

اجرای پروژه های زیرساختی برای حل معضلات ترافیکی در سال جاری کلید خورد

اجرای پروژه‌های عمرانی با کیفیت خوب و سرعت بالا در تبریز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اجرای پروژه‌های عمرانی با کیفیت خوب و سرعت بالا در تبریز

اجرای پروژه‌های عمرانی با کیفیت خوب و سرعت بالا در تبریز

نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است

نقش پروژه‌های منطقه۴ در تسریع طرح تفصیلی کلان‌شهر تبریز حایز اهمیت است

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش- آزادی آغاز می شود ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش- آزادی آغاز می شود

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش- آزادی آغاز می شود

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید

آغاز فعالیت پروژه های اجرایی سازمان عمران در سال جدید