سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
پلمب کارگاه تهیه مواد ضدعفونی کننده غیرمجاز در تبریز ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

پلمب کارگاه تهیه مواد ضدعفونی کننده غیرمجاز در تبریز

پلمب کارگاه تهیه مواد ضدعفونی کننده غیرمجاز در تبریز