جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
بازسازی کانال آبرو ضلع جنوبی چهارراه فجر تا شریعتی به اتمام رسید ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

بازسازی کانال آبرو ضلع جنوبی چهارراه فجر تا شریعتی به اتمام رسید

بازسازی کانال آبرو ضلع جنوبی چهارراه فجر تا شریعتی به اتمام رسید