جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی

کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی در منطقه ۹ برگزار شد. با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز، کارگاه تخصصی طراحی شبکه معابر با قابلیت بهره برداری بهینه در مواقع بحرانی توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری مرکز آموزش شهرداری و معاونت حمل […]