سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹

کاشت انبوه ۱۰ هزار اصله درخت در شهرک خاوران از ابتدای سال۹۹