پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
ورود خودروهای غیربومی به استان، ممنوع است/کاهش ۷۰ درصدی ترددها در استان ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

ورود خودروهای غیربومی به استان، ممنوع است/کاهش ۷۰ درصدی ترددها در استان

ورود خودروهای غیربومی به استان، ممنوع است/کاهش ۷۰ درصدی ترددها در استان